För dig

 

Min repertoar

omfattar till största delen sånger av kända svenska diktare och tonsättare, t.ex. Evert Taube, Nils Ferlin, Olle Adolphson, Dan Andersson, Birger Sjöberg. När det passar lägger jag även in lite nyare eller mindre kända texter, melodier och rytmer.

                          

Målgruppen

är i första hand den lite mognare åldersgruppen, de som bor på äldreboenden, sjukhem, olika vårdinrättningar eller som besöker träffpunkter för daglediga. Men jag kommer också gärna till föreningar och församlingar vid olika möten och arrangemang.

Engagemang

Sedan jag började min "trubadurverksamhet" hösten 2012, har jag besökt ca 90 olika spelplatser och haft över 350 framträdanden. I flera fall har jag fått löpande uppdrag med regelbundna spelningar. Jag har blivit engagerad för spelningar runt om i hela Storstockholmsområdet.

Enkelt

Jag har med mig egen ljudanläggning och brukar vilja vara på plats i god tid för att hinna bekanta mig med miljön. Programmets längd anpassas efter arrangörens önskemål och även innehållet, så långt det är möjligt. Jag sköter också om rapportering till STIM efter varje spelning. Ta kontakt via melj eller telefon - kontaktuppgifter finns under fliken "Kontakt" - för att boka in ett program eller om du vill veta mer.